เปิด e-Newsletter by UIH ผ่านบราวเซอร์ (Click)
UIH ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการในโลกการสื่อสารยุคดิจิทัล
ในยุคดิจิทัล 4.0 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ทำให้หลายองค์กรต้องปรับกลยุทธ์ให้ทันกับกระแสสังคม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เพิ่มขึ้น UIH พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของลูกค้าสู่โลกยุคดิจิทัล โดยมีโครงข่ายสื่อสารครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อมโยงไปสู่อาเซียน และทั่วโลก การันตีด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับสากล พร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ UIH ได้พัฒนาบริการ Managed Services อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทางด้าน Network Management, IT Solution/ Security และ Cloud Service Management เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการพลิกโฉมองค์กรสู่ยุค 4.0
 

 

Brand & Marketing Communication Division
Copyright © 2017 UIH. All rights reserved.
คลิกที่นี่ หากคุณไม่ต้องการรับข่าวสารจาก UIH