ทุกการประชุมลื่นไหล ห่างไกลโควิด กับ UIH Work form Home Package
 
Cloud & Data Center Convention Thailand 2019

ห่างไกล Covid-19 ด้วยการทำงานที่บ้าน หรือที่ไหนก็สามารถเข้าประชุมได้ไม่สะดุด ด้วยบริการประชุมทางไกล ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่คุณเลือกได้ตามใจ

> Read more

ตัวช่วยสัมมนาออนไลน์ ลดการสัมผัส ด้วยงบประมาณคุ้มค่า ใช้ชีวิตปลอดภัยในยุค New Normal

> Read more

วิกฤติของไวรัส Covid - 19 ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานและเป็นตัวเร่งองค์กรให้เข้าสู่สังคมดิจิทัลเร็วขึ้น 5-10 ปี

> Read more

 
Brand & Marketing Communication Division | Copyright ©2020 UIH. All rights reserved.