ปกป้องเว็บไซต์ และระบบ Cloud ให้ปลอดภัย ด้วย UIH Managed WAF
 
Cloud & Data Center Convention Thailand 2019

Managed WAF บริการป้องกันเว็บแอพพลิเคชันแบบมืออาชีพ

มั่นใจได้ว่าเว็บแอพพลิเคชันขององค์กรคุณจะมั่นคงปลอดภัย และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ จากทั่วโลกตลอดเวลา ด้วยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญสูง และมีประสบการณ์การปกป้องเว็บแอพพลิเคชันของ UIH คอยดูแล และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สำหรับองค์กรทุกประเภท ล่าสุดขยายบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไปยังระบบ Cloud เพื่อตอบรับความต้องการเชิงธุรกิจขององค์กรยุคใหม่ที่พร้อมให้บริการในโลกออนไลน์

> Read more

สถิติเผยการทำงานแบบรีโมต เปิดช่องให้แฮกเกอร์เข้ามาสู่ระบบในไทยภายใน 4 เดือนล่าสุด ม.ค.- เม.ย.63 เกิดภัยคุกคาม 939 ครั้ง

> Read more

ปิดช่องโหว่จากการบุกรุก รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ เพื่อให้เหยื่อรายต่อไปไม่ใช่องค์กรคุณ

> Read more

 
Brand & Marketing Communication Division | Copyright ©2020 UIH. All rights reserved.