บริการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลแบบครบวงจร และสอดคล้อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
Cloud & Data Center Convention Thailand 2019

บริการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในระดับ Application เพื่อให้เป็นไปตาม PDPA และ Policy ขององค์กร

กำหนดสิทธิ และวิธีในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญในองค์กรคุณไม่ให้รั่วไหลออกไปภายนอกได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และปลอดภัย รองรับข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว GDPR และ Data Privacy Laws ด้วยบริการ UIH Data Masking

> Read more

ภัยคุกคามไซเบอร์ และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น “New Normal” ที่ต้องเกิดขึ้น พร้อมรับมือ เพื่อรู้ก่อน ป้องกัน ปลอดภัยกว่า

> Read more

ป้องกันปัญหาที่เกิดจากแรนซัมแวร์ ปกป้องครอบคลุมได้ตั้งแต่ Active Directory เวิร์กกรุ๊ป ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์และระบบที่สำคัญต่างๆ

> Read more

 
Brand & Marketing Communication Division | Copyright ©2020 UIH. All rights reserved.