องค์กรคุณพร้อมนับถอยหลัง…เริ่มบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)?
 
Cloud & Data Center Convention Thailand 2019

UIH Data Discovery บริการช่วยค้นหา แยกแยะ และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามที่นโยบายกำหนด

มั่นใจว่าธุรกิจคุณจะดำเนินไปได้อย่างมั่นคง และไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพ ระบบสามารถจัดการตรวจสอบ และตั้งค่าปกปิดได้อย่างง่ายดาย พร้อมรองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรธุรกิจคุณเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ไม่มีสะดุด

> Read more

UIH ชวนลูกค้าองค์กรธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือและรู้เท่าทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 

> Read more

UIH Smart Collaboration ประชุมทางไกล ที่ไหน เมื่อไหร่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

 

> Read more

Brand & Marketing Communication Division | Copyright ©2020 UIH. All rights reserved.