ลดภาระการทำงานของฝ่าย IT ภายในองค์กรคุณด้วยบริการ Managed Firewall
 
Cloud & Data Center Convention Thailand 2019

บริหารจัดการเครือข่ายองค์กร รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยระบบแบบศูนย์กลาง (Centralized Management) ที่ UIH

UIH Managed Firewall ให้บริการตั้งแต่ เช่า ติดตั้ง วางระบบ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะบริหารจัดการอุปกรณ์ Firewall ให้ทั้งหมด พร้อมทั้งอัพเดตรูปแบบการโจมตีใหม่ๆ เพื่อให้ระบบเครือข่ายภายในองค์กรคุณปลอดภัยอยู่เสมอ และลดภัยคุกคามจากช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจากผู้ไม่หวังดี

> Read more

ปกป้องข้อมูลแบบ Cloud-Native ด้วยโซลูชันการทำงานระหว่าง Veeam และ Cloud HM ลงทะเบียนร่วมฟังฟรี ได้ที่นี่

> Read more

7 "ความเข้าใจผิด" เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์
ที่ซีโอโอควรรู้

 

> Read more

Brand & Marketing Communication Division | Copyright ©2020 UIH. All rights reserved.