รักษาข้อมูลสำคัญทางไซเบอร์คุณ พร้อมสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการ Log Retention
 
Cloud & Data Center Convention Thailand 2019

เก็บข้อมูล Log อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย และหมดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลรักษา

UIH Log Retention (LogYou) บริการจัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) แบบครบวงจร รองรับการจัดเก็บ Log ได้ทุกรูปแบบ ทุกประเภทธุรกิจสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time Dashboard ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน โดยไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์และดูแลระบบด้วยตัวเอง

> Read more

5 Tips การรับมือสำหรับธุรกิจ เมื่อกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้

> Read more

ทำไม องค์กรธุรกิจในยุคดิจิทัล ถึงยังต้องใช้ Data Center

> Read more

Brand & Marketing Communication Division | Copyright ©2020 UIH. All rights reserved.