เผยเทคนิคการปกปิดและปิดบังข้อมูลสำคัญเพื่อให้สอดคล้องการทำ PDPA
 
Cloud & Data Center Convention Thailand 2019

UIH Data Masking ช่วยปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในระดับ Application เพื่อให้เป็นไปตาม PDPA และ Policy ขององค์กร

ป้องกันข้อมูลรั่วไหลออกไปภายนอกองค์กรด้วยกระบวนการพิเศษในการปกปิดหรือปิดบังข้อมูลสำคัญ ที่สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน และกำหนดรูปแบบการ Mask ช่วยให้ง่ายต่อการดำเนินการ และไม่ต้องลง Agent ของ Database ไม่ต้องปรับ หรือแก้โปรแกรมที่มีอยู่ รองรับข้อกำหนด GDPR และ Data Privacy Laws

> Read more

แนะนำ 6 บริการ Data Protection จาก UIH ตอบโจทย์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

> Read more

การ์ทเนอร์แนะ 3 แนวทางดิจิทัล แก้เกมธุรกิจฝ่าวิกฤตโคโรนา

 

> Read more

Brand & Marketing Communication Division | Copyright ©2020 UIH. All rights reserved.