7 สิ่งที่คุณยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับ “กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ”


1. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ องค์กรคุ้มครองประชาชน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 เพื่อดูแลให้ความคุ้มครองประชาชนที่ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับค่าสินไหมทดแทน ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยความเป็นกลางและเป็นธรรม ที่จะส่งผลให้คุณภาพชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกขั้นตอนการทำงานให้ ง่าย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีความคุ้มครอง ดังนี้

 • เบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ
 • เบิกค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต
 • เบิกค่าเสียหาย กรณีสูญเสียอวัยวะ
 • เบิกค่าชดเชยรายวัน กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • เบิกค่าเสียหาย กรณีทุพพลภาพถาวร
 • รับคำร้อง และประสานงานด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาท  
   


2.  คุ้มครองทุกที่ ทันที สะดวก สบาย แค่ปลายนิ้ว 

ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงบริษัทกลางฯ ผ่านออนไลน์ด้วยระบบ E-service

 • E-claim ระบบเชิงรุก ช่วยผู้ประสบภัยไร้กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล 
  จับมือกับโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐบาล และเอกชนทั่วประเทศกว่า 2,200 แห่ง ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ เข้ารับการรักษาได้ทันที ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาท 
 • การซื้อกรมธรรม์ประกันภัย/ ต่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก และไกลตัวอีกต่อไป
  ตอบโจทย์การซื้อ-ขายประกันให้ง่ายขึ้น  เพราะมีจุดบริการที่เป็นตัวแทนกว่า 15,000 จุดทั่วประเทศ และ Counter service อีกกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ 
 • Mobile App เช็คสิทธิผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการประสบภัยจากรถ ทันที ณ ที่เกิดเหตุ 
  เพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้รับค่าชดเชยสินไหมทดแทนอย่างเร็วที่สุด จึงร่วมกับมูลนิธิ กู้ชีพ กู้ภัยทั่วประเทศ 1,800 แห่ง ส่งข้อมูลผู้เสียชีวิตผ่าน Mobile App มายังบริษัทกลางฯ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง 
   

3. จัดตั้งเว็บไซต์สาธารณะ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ รายงานแบบเรียลไทม์

จากอัตราผู้เสียหาย เสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทกลางฯ จึงจัดทำโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวินัยจราจร มีสติในการขับขี่ และมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง รวมทั้งสนับสนุน ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จึงได้จัดตั้งเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติอัตราผู้เสียชีวิต พิการ และบาดเจ็บ จากการประสบอุบัติเหตุทางถนน แบบ Real-Time อีกด้วย โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://www.thairsc.com/

4. ขยายความคุ้มครอง พ.ร.บ. ไปยังประเทศกลุ่มอาเซียน

บริษัทกลางฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่เป็นสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติของประเทศไทย (Thai National Bureau of Insurance) โดยร่วมมือกับ 9  ประเทศในแถบอาเซียนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ในการออกกรมธรรม์ พ.ร.บ.ของแต่ละประเทศ ให้กับรถยนต์ที่ประสงค์จะผ่านแดนไปยังประเทศต่างๆ โดยปัจจุบันได้มีการทำสัญญาร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกำลังขยายพื้นที่ไปยังประเทศมาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ สร้างโอกาส และความเท่าเทียมในสังคม

ก่อตั้งโครงการ Work @ Home ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับพนักงาน Call Center ซึ่งเป็นผู้พิการทั้งหมด 30 คนทั่วประเทศ โดยการนำโครงข่ายสื่อสารเชื่อมต่อจากสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ ไปยังที่พักอาศัยของพนักงาน Call Center เพื่อให้สามารถทำงานที่บ้าน และให้บริการลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว

 คุณวัลยา ใจริน เจ้าหน้าที่ Call Center พักอาศัยที่อำเภอ พาน จังหวัดเชียงราย เล่าว่า

“รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสทำงานบริษัทนี้ เพราะเป็นการสร้างรายได้ด้วยตัวเอง และทำให้ตนเองและครอบครัวมีกำลังใจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโอกาสแนะนำเรื่องบริการ และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันภัย เพราะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะตามมาภายหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญต้องขอบคุณบริษัทกลางฯ เป็นอย่างสูงที่อำนวยความสะดวกทางด้านอุปกรณ์ และ Network ให้สามารถทำงานที่บ้านได้” คุณวัลยา กล่าว

6.  บริษัทประกันภัยไทย บริษัทแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 27001

ด้วยฐานข้อมูลของประชาชนที่บริษัท กลางฯ ดูแลมีอยู่มากกว่า 13 ล้านกรมธรรม์ต่อปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างของประชาชนจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีด้วยระบบที่การันตีมาตรฐานสากล บริษัทจึงต้องทำการพัฒนาองค์กรจนได้รับ ISO  27001  และยังมีการการันตี SLA หรือ Service Availability  ที่ 99.90 ในการตอบสนองการให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชม. 7 วัน ด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่เข้มแข็งนี้เอง ทำให้เราพร้อมให้บริการ และช่วยเหลือประชาชนได้แบบ Real-Time

7. Network เส้นเลือดใหญ่ในการหล่อเลี้ยงการให้บริการทั้งระบบ

เพราะเราตระหนักถึง การดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้พิการ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ดังนั้น ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โดย Network เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงการให้บริการ และกำหนดทิศทางการไหลของข้อมูลทั้งหมด ช่วยให้การทำงานในทุกส่วนเป็นระบบ ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งต่อการบริหารจัดการ

“ผมเชื่อว่าหัวใจหลักในการทำงานจริงๆ คือต้องมี Network ที่ดี มีคุณภาพ และมีความเสถียรสูง ช่วยให้ข้อมูลต่างๆ ไหลเวียนอยู่ในถนนดิจิตอลได้อย่างคล่องตัว ทุกที่ทั่วโลก แบบไร้ขีดจำกัด ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงไว้วางใจใช้บริการทางด้าน Network จาก UIH” 

คุณประยูร ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด