ไทยสมุทรประกันชีวิต องค์กรมากประสบการณ์ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องไอที

และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการที่ไทยสมุทรประกันชีวิตในปัจจุบัน ได้มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่า ตอบสนองการเติบโตอย่างยั่งยืน...ในวันนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณบังอร   สาธิตคณิตกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการบริหารองค์กรได้อย่างลงตัว

แนะนำบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
        ไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นบริษัทประกัน ชีวิตที่มีประวัติการดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงยาวนานมาถึง 65 ปีในปี 2557 นี้  มีการให้บริการด้านประกันชีวิตครบวงจร ทั้งประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และสัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม์ต่าง ๆ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท ไดอิจิ ไลฟ์ อินชัวรันส์  จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไทยสมุทรประกันชีวิตเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทัน สมัยเข้ามาเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของไทยสมุทรประกัน ชีวิตให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ตลอดจนขยายตลาดไปยังฐานลูกค้าซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่น และบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยได้อีกด้วย

การบริหารจัดการสารสนเทศของไทยสมุทรประกันชีวิต รวมถึงการนำไอทีไปใช้ในการช่วยดำเนินธุรกิจได้อย่างไร
        ฝ่ายไอทีจะทำงานร่วมกับผู้ใช้งานหรือ User ในลักษณะ Business partner โดยทีมวิจัยและพัฒนาของไอทีที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลาย แขนงมารับฟังความต้องการของ User ว่าต้องการใช้เครื่องมือแบบใดที่จะตอบสนองธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง สุด จากนั้นนำมาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม ประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนความเสี่ยงและผลกระทบให้รอบด้านก่อนนำเสนอเทคโนโลยีที่ตอบสนองความ ต้องการแก่ผู้ใช้งานในทุกโครงการที่มีการพัฒนาใช้ในองค์กรก็จะมีแนวทางเช่น เดียวกัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทุกโครงการที่ได้ดำเนินการไปจะมีเป้าหมายเดียวกันคือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและให้บริการลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

เทคโนโลยีที่ได้นำมาผสมผสานในการให้บริการลูกค้า
        ระบบสารสนเทศที่ไทยสมุทรประกันชีวิตใช้งานมีอยู่หลายระบบ แต่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่ใช้งานในองค์กรเท่านั้น สำหรับระบบที่มีความสำคัญและลูกค้าได้รับประโยชน์ทางตรงที่จะกล่าวถึง คือระบบ CRM (Customer Relation Management) ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน  มีข้อมูลลูกค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้เจ้าหน้าที่ตอบคำถามลูกค้าที่โทรศัพท์ หรือติดต่อผ่านช่องทางอื่นเข้ามาที่บริษัทฯ โดยสามารถให้ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในสินค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ

Best practice ของบริษัทฯ ที่ได้นำไอทีไปใช้ประโยชน์
      ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ไทยสมุทรประกันชีวิตได้ดำเนินโครงการด้านไอทีต่างๆ จำนวนมาก  แต่จะขอกล่าวถึงโครงการที่น่าจะมีประโยชน์ต่อหลายองค์กรคือเรื่องCloud  computing ซึ่งคาดว่าหลายองค์กรก็คงให้ความสนใจกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย ซึ่งไทยสมุทรประกันชีวิตเองก็ได้ศึกษาในเรื่องดังกล่าวมาหลายปีแล้วทั้งใน รูปแบบ Private Cloud และ Public Cloud เนื่องจากในต่างประเทศมีการใช้งานกันมานาน แต่สำหรับในประเทศไทยอาจยังมีความกังวลถึงเรื่องความปลอดภัย แต่ด้วยพัฒนาการที่มีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคิดว่าหลายองค์กรได้เริ่มประยุกต์ใช้ในองค์กรบ้างแล้ว และไทยสมุทรประกันชีวิตก็เป็นหนึ่งในองค์กรแรกๆ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้มากว่า 3 ปีแล้ว ทั้ง Private Cloud และ Public Cloud ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมกับเนื้องาน และที่สำคัญคือเราคัดเลือกผู้ให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลในด้าน Cloud computing เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เราบริหารจัดการได้ ผลที่ได้รับคือได้ใช้งานระบบที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยสูง  ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  และสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ที่รองรับ   ซึ่งผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารที่ต้องเดินทาง หรือพนักงานก็ให้การตอบรับดีมาก ทำให้เราสามารถดำเนินงานและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่ได้ละเลยในเรื่องความสำคัญของความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า

เหตุผลที่ตัดสินใจใช้บริการของ “UIH”  และได้นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านใดบ้าง
       เหตุผลที่ไทยสมุทรประกันชีวิตเลือกใช้บริการจาก UIH เนื่องจาก UIH เป็นผู้นำด้านการบริการเครือข่ายความเร็วสูงของประเทศ ที่มีศักยภาพในการให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ไทยสมุทรประกันชีวิตมี สาขาอยู่  และที่สำคัญ UIH สามารถตอบสนอง SLA ที่เราต้องการได้ ซึ่งประโยชน์ที่เราได้รับคือระบบเครือข่าย MPLS ที่มั่นคงปลอดภัย สาขาทั่วประเทศสามารถทำธุรกรรมและให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามความคาดหวังทุกประการ

ข้อเสนอแนะฝากให้กับเพื่อนๆ ชาวไอทีในทุกอุตสาหกรรม
       ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปมาก หากเราได้ศึกษาและคัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมมาช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจก็จะ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นอย่างมาก แต่การศึกษาหรือวิจัยและพัฒนาก็ต้องใช้เวลาและงบประมาณสูง ซึ่งหากภาคธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันสามารถแบ่งปันความรู้ด้าน เทคโนโลยีในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าและช่วยเหลือแบ่งปันกัน เชื่อว่าจะทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมนั้นๆ สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้นำและมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด AEC ที่กำลังดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้