Customer Centric Culture หัวใจสู่ความสำเร็จของ UIH

จากประสบการณ์ของบริษัท UIH ที่ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการสื่อสารโทรคมนาคมทำให้รู้ว่า การลงทุนในการวางโครงข่ายเป็นเรื่องสำคัญมากของธุรกิจเครือข่าย ซึ่งความสำเร็จนั้นได้มาจากการคาดการณ์อนาคตทั้งของ UIH และร่วมกับลูกค้าที่แม่นยำ ส่งผลให้บริษัทฯ เน้นการสร้างตลาดในเชิงลึก โดยใช้ความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพที่มาจากประสบการณ์กว่า 18 ปีที่เราได้ผ่านมา” จีระวัฒน์  ลีนะกนิษฐ์ อธิบาย

สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ UIH ก้าวขึ้นมาอยู่ในการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายระดับแนวหน้าของไทย เกิดจากการสร้างระบบเครือข่ายที่เข้มแข็งบนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่มีเสถียรภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ระดับตำบลทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และล่าสุด UIH ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ ด้วยการขยายระบบสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิมาเลเซีย กัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนาม พร้อมกับได้วาง PoP ในประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อเชื่อมต่อไปยังทุกประเทศทั่วโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นเยี่ยม ในแต่ละประเทศ ตอบสนองการเติบโตของความต้องการในการใช้แบนด์วิดธ์ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งลูกค้าประเภทใช้เครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ตและโมบายล์

บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งในธุรกิจสื่อสารโครคมนาคมได้ เนื่องจากมีการวางเครือข่ายสื่อสารที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและมีแบนด์วิดธ์ในการสื่อสารที่กว้าง ลูกค้าในระบบมีทั้งภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภาคการเงินและการธนาคาร ภาคนิคมอุตสาหกรรม ภาคเอกชนในพื้นที่หัวเมืองสำคัญๆ ผู้ให้บริการด้าน System Integrate และ ISP รวมถึงการเป็นคู่ค้ากับกลุ่มผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวี ตลอดจนโอเปอร์เรเตอร์โทรศัพท์ชั้นนำทุกราย แน่นอนว่าส่วนหนึ่งของการเติบโตมาจากการที่บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือและสามารถต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อสาร ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ทำให้มีความผูกพันกับลูกค้าเป็นระยะเวลายาวนาน” 

เป็นอย่างดี ทำให้มีความผูกพันกับลูกค้าเป็นระยะเวลายาวนาน” 

สำหรับธุรกิจโครงข่ายข้ามแดนไปต่างประเทศ ทางบริษัทฯ มองเห็นแนวโน้มการเติบโตมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้วและคาดว่าจะมีการเติบต่อที่ดีต่อเนื่องในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ สร้างสายสัมพันธ์อันดีกับโอเปอร์เรเตอร์ในเอเชียด้วยการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการเป็นคู่ค้า ความจริงใจ และการมองเห็นในวิสัยทัศน์ของการเติบโตในธุรกิจดังกล่าวร่วมกัน”

การได้รับรางวัล 2014 Frost & Sullivan Thailand Data Communications Service Provider of the Year ถึง 2 ปีติดต่อกัน นับเป็นอีกความสำเร็จของ UIH ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ด้วยการประเมินจากความมุ่งมั่นพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายสื่อสารให้สอด คล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกอยู่ 5 ปัจจัย ได้แก่   มีการพัฒนาด้านกลยุทธ์องค์กรยอดเยี่ยม การพัฒนาด้านการดำเนินการยอดเยี่ยม การมุ่งเน้นนวัตกรรมในบริการและเทคโนโลยี ความใส่ใจในคุณค่าของลูกค้า และการเป็นผู้นำตลาดด้านการสื่อสารข้อมูล

 

“การดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับลูกค้าจนพัฒนากลายเป็นวัฒนธรรม Customer Centric เพื่อ มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การเรียนรู้ในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง การสื่อสารกับลูกค้าในทุกระดับชั้นอย่างเข้าใจและส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ เป็นนโยบายที่ให้พนักงานเรียนรู้และนำไปใช้ เรื่องความใส่ใจเป็นพื้นฐานของพนักงานทุกคน ผู้บริหารมอบแนวทางให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นเสมือนมิตรสหายที่สำคัญ ต้องให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียด และสนองตอบต่อความต้องการให้ตรงวัตถุประสงค์โดยเร็ว ตรงนี้ถือเป็นคุณสมบัติสำคัญของการทำงานบริการ และเมื่อลูกค้าไม่เกิดความกังวลในการใช้เทคโนโลยีใหม่และมองเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ง่ายขึ้น พวกเขาจะรับรู้ถึงคุณค่าในธุรกิจของตัวเองและเชื่อมั่นในเทคโนโลยีว่า สามารถเสริมให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้นได้”

การนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาผสมผสานกับการบริการอยู่เสมอ เพื่อความรวดเร็วในการบริการ ลดขั้นตอนการทำงานเพื่อการบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และนำมาตรฐานระดับสากลมาเป็นเครื่องมือตรวจสอบโครงข่ายสื่อสาร การันตีคุณภาพของเส้นทางการสื่อสารของลูกค้าทุกราย

UIH ได้นำเทคโนโลยีด้านต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในหลายส่วนงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการ อาทิ การนำเครื่องมือสื่อสารที่ระบุพิกัด GPS ในการเข้าถึงพื้นที่ นอกจากจะได้ความแม่นยำในการติดตั้ง การซ่อมบำรุง ยังทำให้สามารถส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางได้อย่างรวดเร็วเมื่อปิดงานในแต่ละงาน อีกทั้งได้นำมาตรฐาน ITU-T Y.1564 (Ethernet Service Activation Test Methodology) หรือ EtherSAMมาตรฐาน ITU-T สำหรับการทดสอบ “Ethernet Service” ที่ถูกนำมาใช้ในการทดสอบบริการหลังการติดตั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบริการเต็มแบนด์วิดธ์ตามที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ”

สำหรับการผู้นำตลาดด้านการสื่อสารข้อมูล UIH ยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายและงานบริการอย่างต่อเนื่องโดยมีลูกค้าเป็นจุด ศูนย์กลางและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการองค์กรของลูกค้าได้ดีขึ้น พร้อมทั้งการส่งมอบโซลูชันด้านเทคโนโลยีที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและเสถียรภาพในระดับมาตรฐานสากล

“ลูกค้าของ UIH ไม่ว่าจะรายใหญ่หรือรายย่อยต้องได้รับคุณภาพและบริการในระดับมาตรฐานสากล ทั้งหมด บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะทำให้โซลูชันและงานบริการของ UIH มีความเป็นหนึ่งเดียว มียูทิลิตี้ที่หลากหลาย ยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ  เพื่อการเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพ พร้อมนำพามาตรฐานระดับสากลสู่ตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทย” จีระวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ขอขอบคุณข้อมูลจากนิตยสาร CIO World&Business Magazine ฉบับเดือนตุลาคม 2557

CIO_world.pdf