เดินทางให้คุ้มค่า ใช้บริการการทางพิเศษฯ

เชื่อว่าหลายท่านที่ใช้รถใช้ถนน รู้จักหน่วยงานที่ชื่อว่า “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” อย่างแน่นอน เพราะเป็นเส้นทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้พวกเราได้ถึงจุดมุ่งหมายได้รวด เร็วยิ่งขึ้น วางแผนการเดินทางได้เป็นอย่างดี และยังช่วยให้ประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก วันนี้เราได้รับเกียรติจาก นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้เกียรติ UIHมาแบ่งปันประสบการณ์การให้บริการของการทางพิเศษฯ ที่ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ให้ได้เรียนรู้เป็นแนวทา

UIH   : วิสัยทัศน์ของการทางพิเศษฯ

การทางพิเศษฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานดังนี้  

  • ทางเลือกที่คุ้มค่า

ทางพิเศษเป็นทางเลือกในการเดินทางที่มีความคุ้มค่าของประชาชน ให้เป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานพาหนะ เชื้อเพลิง และเวลาในการเดินทาง พร้อมทั้งมีความปลอดภัยด้วยการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการเดินทางบนทางพิเศษ

  • พัฒนาก้าวไกล

การทางพิเศษฯ มีการพัฒนาการให้บริการ โดยเพิ่มทางพิเศษสายใหม่ เพื่อให้โครงข่ายทางพิเศษมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและการพัฒนาทางพิเศษที่ เปิดให้บริการแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ทางพิเศษอีกระดับ

  • ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นอกจากการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยแล้ว ยังมุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทางพิเศษ พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

UIH   : โครงการทางด้าน IT ที่เป็น Best Practice

นอกจากระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy pass ที่เป็นที่รู้จัก และอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ทางพิเศษให้ได้รับความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้ว การทางพิเศษฯ ยังได้อำนวยความสะดวกในการใช้ทางพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ใช้ทาง ด้วยการนำเสนอระบบ Intelligent Traffic Systems หรือ EXAT ITS  ระบบจราจรอัจฉริยะบอกถึงสภาพการจราจรแบบ Real-time เพื่อการวางแผนเดินทางได้ตั้งแต่จุดขึ้นลงทางด่วน ซึ่งสามารถดูได้จาก

โดยระบบ EXAT ITS นี้ มีความแม่นยำสูงเพราะควบคุมด้วยระบบ IT พร้อมด้วยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 24 ชั่วโมง รวมทั้งโปรแกรมที่เรียกว่า Simap แผนที่พร้อมระบบจราจรอัจฉริยะ ที่บอกสภาพการจราจร ทางขึ้นทางลงทางพิเศษ ด่านเก็บค่าผ่านทาง จุดพักรถ ปั้มน้ำมัน ให้ผู้ใช้ทางพิเศษทั้งวางแผน และปรับเปลี่ยนสถานการณ์การเดินทางหากมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที หรือหากไม่สะดวกดูผ่านเว็บไซต์ขณะขับรถก็สามารถ โทร. 1543 เพื่อรับฟังรายงานได้เช่นกัน และในอนาคตการทางฯ ยังได้พัฒนา Applicationประเภทรายการวิทยุที่จะประกอบไปด้วยรายงานการจราจร สาระบันเทิง เพื่อเป็นเพื่อนผู้ใช้ทางได้รับฟัง และได้ทราบสภาพการจราจรบนทางพิเศษได้อย่างรวดเร็ว

 

UIH  : การนำบริการจาก UIH ไปต่อยอดให้บริการลูกค้าการทางพิเศษฯ 

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ว่าการทางพิเศษฯ มีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางพิเศษ ด้วยระบบ ITS และ Simap ในส่วนนี้ได้นำอินเทอร์เน็ตของ UIH มาสนับสนุนบริการ เนื่องจากมีเสถียรภาพ และรองรับการให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการนำไปอำนวยความสะดวกกับการจำหน่ายบัตร Easy pass ณ สถานที่ต่างๆ ที่ไม่ใช่จุดให้บริการของการทางพิเศษฯ อาทิ ห้างสรรพสินค้า ด้วยการเข้าระบบจัดจำหน่าย ผ่าน VPN (Virtual Private Network) เข้าไปดำเนินการเปิดบัตรให้ใช้งานได้ทันที เสมือนอยู่ ณ สาขาใดสาขาหนึ่งของการทางพิเศษฯ ช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี 


UIH  : ฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับผู้ใช้บริการการทางพิเศษฯ

การทางพิเศษฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางในทุกด้าน ทั้งเรื่องการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ Easy pass ที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งการใช้งานและช่องทางการเติมเงินที่สะดวกสามารถเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารได้ทุกธนาคาร และยังสามารถเติมเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่าได้โดยมีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตต่างๆ ด้วย และยังยกเว้นค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี บริการทางด้านระบบแจ้งการจราจรอัจฉริยะ (ITS) ที่นำมาประยุกต์ใช้กับช่องทางต่างๆ ก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางฯ และในอนาคตยังคงพัฒนาบริการอื่นๆ ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนคนไทย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างทั่วถึง