UIH ขอขอบคุณลูกค้า และพันธมิตรทุกท่านที่วางใจ และเชื่อมั่นในบริการของ UIH ด้วยดีเสมอมา

เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่น และความไว้วางใจที่ลูกค้า และพันธมิตรทุกท่านมีต่อ UIH ด้วยดีเสมอมา ทาง UIH มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุด เพื่อสนองตอบทุกความต้องการ และรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และพันธมิตรทุกรูปแบบ UIH ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของท่านเข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยปีที่ผ่านมา UIH ย้ำภาพความเป็นผู้นำทางด้านบริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร และเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการสื่อสารขององค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี การันตีด้วยรางวัลผู้ให้บริการในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศด้านการให้บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง (2017 Thailand Enterprise Data Communication Service Provider of the Year) จาก Frost & Sullivan ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ และความสำเร็จของ UIH ในการดำเนินธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในปี 2561 นี้ UIH จัดทัพทีมขาย และทีมบริการหลังการขายให้โฟกัสกับธุรกิจมากขึ้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้าน Network Management, IT Solutions/ Security, Cloud Management และไอซีทีโซลูชั่นที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มธุรกิจ เฉพาะเช่น กลุ่ม Hotel, Logistic และ Health Care เป็นต้น โดยมีทีมบริการหลังการขาย และทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน นอกจากนี้ UIH ไม่หยุดที่จะขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และการขยายตัวขององค์กรลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เศรษฐกิจทั่วประเทศไทย เช่น อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, นิคมอุตสาหกรรม และสนามบิน เป็นต้น
 เพราะเรารู้ดีว่าการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกธุรกิจเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้หลายๆ องค์กรธุรกิจเริ่มขยายโอกาส และหาช่องทางทางการค้าไปยังต่างประเทศมากขึ้น UIH จึงพัฒนาระบบโครงข่ายที่มีความเสถียรสูงยิ่งขึ้น เพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและพันธมิตร ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างทั่วถึง โดยได้วางจุดเชื่อมต่อโครงข่ายบรอดแบนด์ไว้ 7 จุด ทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อในภูมิภาคอาเซียน และเชื่อมต่อไปยังทุกพื้นที่ทั่วโลกด้วยการวาง PoP (Point of Presence) ในประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เศรษฐกิจแถบอาเซียนที่ตอนนี้นับได้ว่าเป็นแถบที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนทั้งไทย และต่างชาติเป็นอย่างมาก UIH ในฐานะผู้ให้บริการไอซีทีครบวงจร ได้ร่วมทุนขยายธุรกิจด้านไอซีทีโดยให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในเมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ภายใต้ชื่อ บริษัท เมียนมาร์ อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (MIH) โดยได้นำประสบการณ์ด้านไอซีทีที่แข็งแกร่งจาก UIH ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับธุรกิจในเมียนมาร์และธุรกิจในภูมิภาคอื่นๆที่ต้องการทำธุรกิจกับองค์กรต่างๆในเมียนมาร์ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของ MIH ที่ได้รับความไว้วางใจจากจากสถานฑูต สถาบันการเงิน ธุรกิจบันเทิง และอีกหลายอุตสาหกรรมในเมียนมาร์ที่ได้ใช้บริการดังกล่าวตลอดปีที่ผ่านมา UIH ขอขอบคุณลูกค้า และพันธมิตรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่เชื่อมั่น และไว้วางใจให้ UIH เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของท่านใหเติบโต ยั่งยืน และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญให้ UIH มีกำลังกาย กำลังใจ ซึ่งเราไม่หยุดที่จะพัฒนาบริการ  และเป็นความมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้ท่านอย่างต่อเนื่อง