Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UIH ประกาศพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายและดิจิทัลโซลูชั่นในงานประชุม Telecoms World Asia 2018

ผู้บริหาร UIH นำโดยคุณวิชัย เบญจรงคกุล ประธานบริหาร คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ และคุณทยาวัต อุนนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมงานฝ่ายขายเข้าร่วมงานประชุม และพบปะพูดคุยลูกค้าและพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมจากนานาประเทศ เพื่อต่อยอดธุรกิจและประกาศพร้อมสู่การเป็น “ผู้ให้บริการโครงข่ายและดิจิทัลโซลูชั่นระดับภูมิภาคอาเซียน” อย่างเต็มตัวด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

  1. ยกระดับโครงข่ายพื้นฐานเป็น Terabit เพื่ออัปเกรดโครงข่าย Backbone ทั้งหมดให้มี Bandwidth สูงถึงระดับ Terabit ต่อวินาที (Tbps) 
  2. ขยาย Partnership กับกลุ่ม Mega-cloud จับมือเป็นพันธมิตรเชื่อมต่อโครงข่ายของ UIH เข้าด้วยกันกับผู้ให้บริการ Cloud Service Provider โดยตรง ลดปัญหาเรื่องดีเลย์และความไม่เสถียรของการใช้อินเทอร์เน็ตเข้าสู่ระบบ Cloud
  3. เชื่อม Data Center ทั่วไทยด้วย Data Center Ring

เตรียมเปิด Data Center แห่งใหม่ในไทยรองรับตู้ Rack สูงสุดถึง 300 Racks สำหรับให้บริการ Co-location และ Cloud Services ที่มีอัตราการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น และมีการทำ Data Center Ring เพื่อเชื่อม Data Center ของผู้ให้บริการในประเทศไทยหลายรายรวม 20 แห่งเข้าด้วยกันภายใต้เครือข่ายไฟเบอร์ออฟติกของ UIH เพิ่มอิสระในการเลือกใช้บริการ Data Center ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร

ด้วยแผนกลยุทธ์ดังกล่าวเรามั่นใจว่าในปี 2018 นี้ UIH สามารถให้บริการโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์ และช่วยสร้างโครงข่ายสื่อสารเพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อเชื่อมต่อประเทศในกลุ่ม AEC ทั้งหมดเข้าด้วยกัน อีกทั้ง ช่วยผลักดันให้ทุกอุตสาหกรรมพร้อมที่จะทำ Digital Transformation ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ส่งผลให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างทัดเทียมและนำพาองค์กรธุรกิจของลูกค้าก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกัน