Image Image Image Image Image Image

UIH นำเสนอบริการใหม่ SMART TAX ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

คณะผู้บริหาร และทีมงาน Digital service บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) จัดงานสัมมนา “SMART TAX BY UIH” ให้กับกลุ่มลูกค้าฝ่าย IT และแผนกบัญชี ในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เพื่อช่วยเรื่องการบริหารจัดการงานด้านภาษีในองค์กรของลูกค้าให้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้นผ่านบริการ SMART TAX มิติใหม่ของระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กร ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล มีความปลอดภัยสูงด้วยระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) และมั่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เนื่องจาก UIH ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ เก็บรักษาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์จากกรมสรรพากร บริการใหม่ SMART TAX จาก UIH ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัลทุกประเภท ตั้งแต่ขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่