UIH ร่วมกับ Cyber Elite บริษัทภายใต้กลุ่มเบญจจินดา จัดสัมมนาออนไลน์ PDPA โค้งสุดท้ายก่อน พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลจะบังคับใช้กลางปีนี้ (คลิปย้อนหลัง)

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ผู้นำธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร และ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด (CBE) ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในไทยภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดาจัดสัมมนาออนไลน์ “PDPA Strategy รู้ก่อน รุกก่อน” เจาะลึกและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมรองรับ Emerging Technologies เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดย คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ UIH เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฟังสัมมนาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ก่อนบังคับใช้กลางปีนี้ด้วยการนำ Emerging Technologies มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรพร้อมอัปเดตเทรนด์ความมั่นคงทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และต่อเนื่องถึงอนาคต
ช่วงที่สองเป็นการบรรยายในหัวข้อ “Cybersecurity & IoT Trends เทรนด์ความมั่นคงทางไซเบอร์ในปี 2022 – 2023 และเทรนด์เทคโนโลยีที่ทวีความสำคัญในโลกแห่ง Metaverse” ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด กับกระแสเรื่องเทรนด์จาก IoT หรือ Internet of Things ที่กำลังได้รับความนิยมทั้งจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป และระดับองค์กรรวมถึงอัปเดตเทรนด์ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ที่พัฒนารูปแบบการโจมตีควบคู่กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
ไฮไลต์ในช่วงที่สามได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายองค์กรชั้นนำร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทรนด์เทคโนโลยีอุบัติใหม่ หรือ Emerging Technologies กับการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างมูลค่าหรือต่อยอดให้กับธุรกิจในมุมมองใหม่ ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละองค์กร และเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยมี (จากซ้ายตามลำดับ) ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

• คุณอมราภรณ์ ศิวเสน Country Head of Internal Audit ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริหาร ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน

• ดร.ปริญ เฟื่องวุฒิ Head of Technology บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

• คุณวัชระ พัฒนาวรสกุล Chief Information Officer โรงพยาบาลรวมใจรักษ์

ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Data Privacy & Cybersecurity Challenges with Emerging Technologies” เตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายทางด้าน Emerging Technologies กับกลยุทธ์ด้าน Privacy Management
ปิดท้ายด้วยหัวข้อ “ปรับธุรกิจรับ PDPA ฉบับรวบรัด” โดยคุณณัฐพล อาภาแสงเพชร ผู้อำนวยการฝ่าย Security Advisory บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด กับการบรรยายเกี่ยวกับข้อกฎหมาย PDPA แบบเข้าใจง่ายเพื่อให้ลูกค้าระดับองค์กรสามารถดำเนินการเรื่องของ Policy พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้องตรงตามข้อกฎหมายที่จะบังคับใช้เร็ว ๆ นี้

หากสนใจบริการด้าน PDPA สามารถติดต่อ UIH ได้ที่อีเมล

ดาวน์โหลดเอกสารภายในงาน คลิก