ลงทะเบียนด่วน!! ก่อน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกบังคับใช้กลางปีนี้

UIH & CYBER ELITE เชิญท่านร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “PDPA Strategy รู้ก่อน รุกก่อน” 

เจาะลึกและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมรองรับ Emerging Technologies

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.15 น.

คลิกลงทะเบียนผ่าน Zoom Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่

https://zoom.us/webinar/register/WN_s1nm1TG3Qbm__ffbk51nqw

ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมบรรยาย เพื่อจุดประกายความคิด เตรียมความพร้อมธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ทางด้าน Privacy Management และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับเตรียมรับมือยุคเมตาเวิร์ส ให้แก่ผู้บริหารองค์กร กลุ่มผู้บริหารงานด้านไอที และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ภายในองค์กร