ความสำเร็จของ UIH ในการสร้างเครือข่ายยุค 4.0


บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวงจรสำหรับองค์กร เป็นผู้วางโครงข่าย การสื่อสารหลักที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจ ทั่วประเทศไทยถึงระดับตำบล มีการบริหาร จัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีบริการด้านไอทีที่หลากหลายที่มาพร้อมโซลูชั่นให้เลือกมากมายตามความต้องการของแต่ละประเภทธุรกิจ และดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง ประเทศเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มประเทศ AEC อาทิ ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม หรือไปยังประเทศอื่นๆ กว่า 120 ประเทศทั่วโลก ผ่านบริการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศ (International Gateway) ด้วยระบบโครงข่ายที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ และ ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของทุกประเภทธุรกิจโดย UIH ได้วางจุดเชื่อมต่อโครงข่ายบรอดแบนด์ไว้ 7 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารไปยังประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียนและ PoP (Point of Presence) ที่ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายสื่อสารไปทั่วโลก

UIH ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นเรื่องการพัฒนาบริการมาโดยตลอด โดยเฉพาะการให้บริการเครือข่ายการสื่อสารระดับองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องยึดมั่นอยู่เสมอ คือ ความมีเสถียรภาพของเครือข่าย การให้บริการที่ดี และความสามารถในการแข่งขัน ที่เป็นความท้าทายของ UIH ในการเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่มี ความเสถียรสูง ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาและปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจ 

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH เปิดเผยว่า “การที่ UIH จะสามารถแข่งขันและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีเสถียรภาพนั้นอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ต้องสามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย พร้อมส่ง มอบบริการให้กับลูกค้าแบบ Non-Stop ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด จึงจำเป็นต้องเลือกเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ผนวกกับความชำนาญของเจ้าของเทคโนโลยี หรือเวนเดอร์ มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่สุด” 
 


พันเอกเรืองทรัพย์ อธิบายว่า UIH มีประสบการณ์ที่ดีกับการใช้งานเทคโนโลยี และอุปกรณ์เครือข่ายของหัวเว่ยมานานกว่า 10 ปี ซึ่งยอมรับว่าหัวเว่ยเองโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมที่สอดรับกับภารกิจของ UIH หัวเว่ยมีการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารเทคโนโลยีไร้สายเทคโนโลยีไอทีระดับองค์กร อย่างคลาวด์คอมพิวติ้ง และเทคโนโลยีสื่อสารบรอดแบนด์ 
 

หลังการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ในปี 2014 UIH ตัดสินใจลงทุนอุปกรณ์สำคัญในระบบการสื่อสาร คือระบบอุปกรณ์สื่อสารใยแก้วนำแสง (DWDM Transmission) ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของหัวเว่ย มีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ 
 

ประกอบกับความยืดหยุ่นในการให้บริการทั้งตัวอุปกรณ์ และการบริการ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ UIH ได้ นอกจากนั้นยังมีการร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาในโครงการต่างๆ นั่นคือ ประเด็นสำคัญที่มองเห็น และการตัดสินเลือกลงทุนกับหัวเว่ย 


 

หลังจากนั้น UIH จึงได้ลงทุนเพิ่มกับหัวเว่ยซึ่งเป็นอุปกรณ์ในทางฝั่งผู้ใช้บริการ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณไปให้ทางผู้ให้บริการ (CPE: Customer Premises Equipment) อาทิ Access Switch-Router ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพในระดับสากล และเมื่อผ่านการพัฒนาต่อยอดโดยทีมวิศวกรของ UIH จนได้เป็นโซลูชั่นที่สามารถเชื่อมต่อภายในสภาพแวดล้อมของลูกค้าได้อย่างสะดวก ในลักษณะ Plug and Play ระบบก็สามารถทำงานได้จากศูนย์กลาง สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างสะดวก 
 

สิ่งที่ UIH ลงทุนไปนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานในเครือข่ายหลัก ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับลักษณะธุรกิจของ UIH เกิดความคุ้มค่าอย่างเห็นได้อย่างชัดในระยะ 10 ปี เครือข่ายก็มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต 
 

“การตัดสินใจเลือกหัวเว่ยในวันนั้น เพราะความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร ทุกวันนี้ความอยู่รอดของบริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีเครือข่ายหลายๆ แบรนด์ก็มีปัญหาแต่ในทางกลับกันหัวเว่ยเองมีการเติบโตอย่างมาก ถือว่าเป็นการซื้อเทคโนโลยีเพื่ออนาคตบนการตัดสินใจที่ถูกต้องที่ส่งผลโดยตรงในเชิงธุรกิจอย่างมาก” 
 

“ประสบการณ์ที่ประทับใจในประสิทธิภาพของหัวเว่ย คือการเปรียบเทียบการใช้งานในเชิงคุณภาพกับแบรนด์อื่นๆ หัวเว่ยก็สามารถให้ ประสิทธิภาพได้ไม่ต่างกัน ตั้งแต่ LAN Switch, router สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ และความคงทน ซึ่งหัวเว่ยสามารถตอบโจทย์ ผ่านการทดสอบคุณภาพ เกิดความมั่นใจบางอย่าง คุณภาพดีกว่าด้วยซ้ำ ราคาสมเหตุผลจนทำให้เราสามารถแข่งขันในตลาดได้” 
 

ทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีของหัวเว่ย ทำให้ UIH สามารถพัฒนาบริการต่างๆ บนเครือข่ายที่มีความเสถียร ยืดหยุ่น และพร้อมพัฒนาเคียงคู่ไปกับนโยบายการเติบโตของประเทศในยุคดิจิทัล หรือยุค Thailand 4.0 ด้วยความพร้อมของการให้บริการเครือข่ายยุคใหม่ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่ายในยุค 4.0 ทั้งนี้ก็เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้านั่นเอง 

 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก CIO World & Business