I-SECURE พันธมิตร UIH ด้านการให้บริการ Managed Security Services เสนอบริการปกป้องเว็บไซต์และระบบ Cloud ให้มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น

บริการ Managed Imperva Web Application Firewall (WAF) ตัวช่วยสำคัญในการปกป้องเว็บแอพพลิเคชัน มีจุดเด่นทางด้านการอัพเดต Signature ใหม่ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง หลังพบช่องโหว่ใหม่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมขยายบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยไปยังระบบ Cloud ตอบรับความต้องการเชิงธุรกิจขององค์กรยุคใหม่ที่พร้อมให้บริการในโลกออนไลน์  และเตรียมรับมือภัยคุกคามบนเว็บแอพพลิเคชันภายใน 24 ชั่วโมง มั่นใจได้ว่าเว็บแอพพลิเคชันของลูกค้ามีความมั่นคงปลอดภัย และป้องกันภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ จากทั่วโลกตลอดเวลา 

I-SECURE ผู้นำด้านการให้บริการ Managed Security Services ในประเทศไทย ด้านเลือกใช้บริการโซลูชันที่ดีที่สุดอย่าง Imperva Web Application Firewall การันตีด้วยความเป็น Leader บน Gartner Magic Quadrant เพียงหนึ่งเดียวถึง 3 ปีซ้อน นอกจากนี้ยังได้มีการขยายบริการ SOC ปกป้องแอพพลิเคชันสำคัญไปยัง Amazon Web Services เพื่อตอบรับความต้องการใช้ระบบ Cloud ขององค์กรยุคใหม่ ปัจจุบัน I-SECURE ได้ขยายบริการทั้งทางด้านความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการเซอร์วิสของ AWS ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ ให้คำปรึกษาการออกแบบ และใช้งาน AWS Cloud ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจสูงสุดทั้งทางด้านค่าใช้จ่าย (Cost Optimization) ประสิทธิภาพ (Performance) และความมั่นคงปลอดภัย (Security) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายที่ดูแลท่าน โทร. 0 2016 5000, 0 2615 7005
 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก