ซื้อพื้นที่ทำงานบน cloud ที่ไหน ก็ไม่คุ้มเท่า cloudShare จาก UIH

ราคาพิเศษช่วงสถานการณ์ COVID-19

โปรโมชั่นราคาพิเศษ สามารถซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ (จ่ายผ่านบัตรเครดิต/โอนเงิน) หรือซื้อเป็นรูปแบบนิติบุคคล ทาง UIH ก็มีทีมผู้ดูแลการขายพร้อมบริการด้วยความรวดเร็ว และให้ตอบรับกับสถานการณ์ขณะนี้


Get in Touch