กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ร่วมแสดงความยินดีสถาปนา กสท - ปณทคุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดาโฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา แสดงความยินดีกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 16 ปีแห่งการจัดตั้งบริษัทและร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย” โดยโครงการดังกล่าวเป็นพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้  ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ก้าวสู่ 17 ปี ไปรษณีย์ไทย…..ในใจคุณ และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกับศิริราชมูลนิธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท เป็นผู้รับมอบ