Image Image Image Image Image Image

UIH สานสัมพันธ์ลูกค้า เบทาโกร พาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วย คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) นำทีมต้อนรับ คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณศิริวรรณ อินทรกำธรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานการจัดการทางการเงิน บัญชี ระบบสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ