ยกระดับการทำงานที่บ้านให้ปลอดภัยด้วย 4 บริการสุดเจ๋งจาก UIH

จากบทความที่แล้วเรื่อง ถอดบทเรียน Work from Home กับปัญหาที่องค์กรต้องแก้ ได้พูดถึงปัญหาความยากลำบากของพนักงานหรือบุคคลากร กับการทำงานที่บ้านหรือ Work from Home ไปแล้ว บทความนี้จะพูดถึงปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของการทำงานแบบ Work from Home ขององค์กรบ้าง แน่นอนว่าสิ่งที่องค์กรเป็นกังวลมากที่สุดคือความไม่ปลอดภัยของการทำงาน ที่มีการเชื่อมต่อจากภายนอกเข้าสู่องค์กร ซึ่งอาชญากรทางไซเบอร์อาจใช้ช่องโหว่นี้เข้าโจมตี หรือสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางมูลค่าด้านการเงิน หรือความเสียหายทางด้านความน่าเชื่อถือ

และในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เพียงบุคคลากร หรือพนักงานเท่านั้น ที่ต้องการความปลอดภัยเพราะองค์กรเองก็ต้องการความปลอดภัยด้วยเช่นกัน ในเมื่อการทำงานแบบ Work from Home คือแนวทางที่จะลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงาน องค์กรก็ต้องมีแนวทางในการสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล ทรัพย์สิน หรือภาพลักษณ์ ขององค์กร และเป็นแนวทางที่สามารถลดความเสี่ยง จากภัยทางไซเบอร์ได้เช่นกัน
สิ่งที่องค์กรเป็นกังวลจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ และการทำงานแบบ Work from Home อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ ต่อไปนี้

1. ความกังวลในเรื่องของ ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร ภัยทางไซเบอร์ที่มาในรูปแบบของ Social Engineering หรือการโจมตีเพื่อหลอกลวงข้อมูล มักพบได้จากการส่ง e-Mail Phishing เข้ามาที่องค์กร หรือตัวบุคคลในลักษณะที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อหลอกลวงให้เกิดการคลิก หรือป้อนรหัสต่างๆ นำมาซึ่งการเจาะเข้าสู่ระบบขององค์กรได้ต่อไป การที่ระบบอีเมลขององค์กรมีจดหมายที่เป็นลักษณะ e-Mail Phishing เข้ามาบ่อยๆ อาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรขาดความน่าเชื่อถือได้ บริการที่จะป้องกันการโจมตีแบบ Social Engineering มีหลากหลายบริการที่สามารถนำมาใช้ได้ หัวข้อนี้จะขอยกตัวอย่าง 2 บริการคือ

  • Clean Mail จาก UIH บริการที่ดักจับและแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบทันทีเมื่อตรวจพบ Spam Mail และตรวจจับได้ก่อนที่ Spam Mail นั้นจะเข้าถึงกล่องข้อความ ถือเป็นบริการที่สามารถจัดการกับ e-Mail Phishing ได้ดีตั้งแต่ต้นเหตุ
  • Two-Factor Authentication เป็นบริการเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนสองชั้นหรือเราอาจคุ้นชินกันในลักษณะของรหัส OTP บริการนี้จะทำให้การพยายามเข้าสู่ระบบสำคัญต่างๆ โดยผู้ไม่หวังดี เช่นการพยายามลักลอบเข้าสู่ระบบการเงิน ระบบ Production ต่างๆ เป็นเรื่องยากขึ้น เพราะต้องใช้รหัสการยืนยันตัวตนชั้นที่สองที่ส่งไปยังมือถือของเจ้าของบัญชีในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น ถือเป็นบริการที่สร้างความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี

2. ความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบองค์กรและความปลอดภัยของข้อมูล ภัยทางไซเบอร์มักมาในรูปแบบของ ไวรัส โทรจัน แรนซัมแวร์ ซีโร่เดย์แอดแทค ไวรัสเรียกค่าไถ่ ฯลฯ ซึ่งเรียกรวมๆ ว่า มัลแวร์ เป็นการโจมตีที่มุ่งทำลาย และส่งผลกระทบต่อระบบภายในขององค์กรโดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และการทำงานโดยใช้อินเตอร์เน็ตจากภายนอก รวมถึงการแชร์ข้อมูลหรือทำงานบนคลาวด์ สร้างความกังวลในเรื่องนี้ให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก โดย 2 บริการที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่มีความกังวลเรื่องการถูกคุกคามทางไซเบอร์ คือ

  • Endpoint Security บริการระวังตรวจสอบและดักจับมัลแวร์ที่มีการโจมตีในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งอาศัยเทคนิค Behavior Base Detection ทำให้สามารถป้องกันมัลแวร์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งบางตัวสามารถเข้าทำลายอินเตอร์เน็ตขององค์กรไม่ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติและระบบป้องกันไวรัสหรือ Anti-Virus ซึ่งมีเทคโนโลยีการป้องกันรูปแบบเดิมๆไม่สามารถป้องกันได้ โดย Endpoint Security จากUIH สามารถป้องกันภัยคุกคามของมัลแวร์ได้ แบบเรียลไทม์ และยังมีระบบแจ้งเตือนเพื่อลดความเสียหายได้ทันทีก่อนภัยคุกคามเหล่านั้นจะขยายขอบเขตความเสียหายให้แก่องค์กร
  • Cloud Security บริการที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานบนระบบคลาวด์ เพราะการทำงานที่บ้านหรือการทำงานแบบ Work from Home มักมีการใช้บริการระบบคลาวด์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง Cloud Security จะทำให้ระบบที่เกี่ยวข้องกับ Cloud ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงข่ายพื้นฐานที่อยู่บน Cloud หรือระบบการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนระบบการพัฒนาต่างๆ ตลอดจนข้อมูลสำคัญภายในองค์กรปลอดภัยจากการโจมตีรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งมุ่งเน้นในการก่อให้เกิดความผิดปกติของการให้บริการบน Cloud ได้มากขึ้น

และทั้ง 4 บริการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการเลือกใช้บริการที่จะคลายความกังวลเรื่องการถูกโจมตีจากภัยไซเบอร์ขององค์กรให้เหมาะสมในช่วงการทำงานแบบ Work from Home เท่านั้น เพราะนอกจากทั้ง 4 บริการนี้ UIH ยังมีบริการอื่นๆ ทางด้าน Security ที่จะช่วยตอบโจทย์องค์กรให้รอดพ้นจากสายตาของผู้ไม่หวังดีได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก UIH พร้อมให้การดูแลและปกป้องข้อมูลระบบองค์กร ตลอด24/365