ทำก่อน ใช้ PDPA ก่อน ไม่ถูกจับ ปรับ 5 ล้านบาท

เชิญรับฟังคลิปย้อนหลัง

"ทำก่อน ใช้ PDPA ก่อน ไม่ถูกจับ ปรับ 5 ล้านบาท"

เพื่อช่วยประเมินและวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร พร้อมรับการมาของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 
ที่จะบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 และวิธีการปรับกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร 
และบุคลากรให้ยอมรับ และปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าว
พร้อมอัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุดโดยวิทยากรรับเชิญพิเศษจาก TB-CERT 
UIH Webinar "ทำก่อน ใช้ PDPA ก่อน ไม่ถูกจับ ปรับ 5 ล้านบาท"
ผู้บรรยาย :

ดร. กิตติ โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการ TB-CERT (วิทยากรรับเชิญพิเศษ)
คุณ ภูสิทธิ์ ชีวกนิษฐ์ Department Director, Security Services Department จาก UIH
คุณ ยงยุทธ มะลิลา Senior Product Specialist จาก UIH
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2016-5012 อีเมล
https://cybersecurity.uih.co.th/en.php