5 เหตุผลที่องค์กรควรเปลี่ยนมาใช้ SD-WAN

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา SD-WAN เป็นเทคโนโลยีที่หลายๆ องค์กรให้ความสนใจ และมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีองค์กรบางส่วนที่ยังมีความสงสัย และไม่มั่นใจว่า เมื่อเปลี่ยนจากระบบการใช้งานแบบเดิมมาเป็น SD-WAN จะต้องเริ่มต้นอย่างไร ใช้งบประมาณเท่าไหร่ ต้องเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานอย่างไรบ้าง และองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีเดิมสู่เทคโนโลยีใหม่

บริการ SD-WAN Service เป็นบริการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานขององค์กรธุรกิจทุกรูปแบบ และสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งหลายๆ องค์กรมีการใช้งาน Software และ Application ต่างๆ บน Cloud  เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยี SD-WAN จะช่วยให้ทราฟฟิกสามารถออกอินเตอร์เน็ตได้โดยตรงไม่ผ่านสำนักงานใหญ่ แต่ยังสามารถทำการควบคุม และกำหนดการใช้งานที่อุปกรณ์ SD-WAN ปลายทางได้ผ่าน Centralized Management และในส่วนของ Application ต่างๆ ที่อยู่บน Public Cloud อาทิ AWS, O365 และอื่นๆ ก็สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง

นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถเลือกระบบการเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นตามลำดับความสำคัญของ SLA แต่ละสาขา ทั้ง MPLS, FTTx หรือ 4G / 5G และสามารถ Utilize Traffic ได้ถึงระดับ Application ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ และใช้แบนด์วิธได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
จุดเด่นของ SD-WAN

  • รองรับการเชื่อมต่อ Hybrid WAN ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นกว่า Traditional WAN แบบเดิมที่ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้รองรับ Multi-Media นั้นๆ โดยเฉพาะ
  • มี Feature ของ Firewall ที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยในการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงมั่นใจได้ว่า องค์กรจะสามารถเชื่อมต่อสู่ระบบ Cloud และส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้อย่างปลอดภัย
  • เป็นระบบการบริหารจัดการเครือข่ายแบบศูนย์รวม (Centralized Management) ที่สามารถบริหารจัดการวงจรสื่อสาร และอุปกรณ์เครือข่ายด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น Fault Management, Performance Management และ Configuration Management เป็นต้น
  • ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะเพียงแค่ SD-WAN Edge สามารถออกอินเตอร์เน็ต หรือสามารถเชื่อมต่อไปยัง SD-WAN Controller หรือ Centralized Management ได้ ระบบก็จะสามารถส่งผ่านค่าคอนฟิกและพารามิเตอร์ต่างๆ ลงมาติดตั้งยังอุปกรณ์ SD-WAN Edge ให้สามารถใช้งานได้ ต่างจากเดิมที่ต้องเข้าสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์โครงข่าย เพื่อคอนฟิกอุปกรณ์ WAN Edge Router ผ่าน Command Line
  • มองเห็นการใช้งานและการรับ-ส่งข้อมูลผ่านหน้า Single Portal ทำให้สามารถทราบถึงปริมาณการใช้งานโครงข่ายในระดับ Application รวมไปถึงผู้ใช้งานปลายทาง เพื่อที่จะสามารถนำมาปรับปรุง และพัฒนาโครงข่ายสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเลือกเส้นทางการสื่อสารที่ดีที่สุดด้วยกลไกลอันชาญฉลาด เพื่อให้ทราฟฟิกสามารถส่งผ่านไปยังปลายทางได้ และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด 
  • กำหนดความสำคัญของทราฟฟิกแบบราย Application ให้เข้ากับ Multi-Media ที่มีใช้งานได้ เพื่อให้การ รับ-ส่งข้อมูล มีคุณภาพสูงสุด เหมาะกับการใช้งานที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบในแต่ละองค์กร

 

 

เพราะ UIH คือ ผู้ให้บริการทางด้านโครงข่ายแบบครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์องค์กรธุรกิจได้ทุกรูปแบบ และทุกขนาด และด้วยบริการ UIH Managed Services ที่จะช่วยให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบ เพื่อให้ได้โซลูชันที่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละองค์กร โดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง ตลอดจนดูแลเรื่องการ Implement ร่วมกับ Network เดิมของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ UIH จะช่วยดูแลโครงข่าย และอุปกรณ์ปลายทางให้กับลูกค้าแบบองค์รวม (Single Contact) ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน ไม่ว่าองค์กรของท่านจะใช้ Media ของ Provider ใดก็ตาม 

นอกจากนี้ UIH ยังมีศูนย์บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อ Support การติดตั้งและการ Maintenance หลังการขาย ลูกค้าไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องการชำรุด หรือเสียหายของอุปกรณ์ SD-WAN Edge จากการใช้งานในอนาคต รวมไปถึงเรื่อง Licensing ก็มีการรับรองคุณภาพการใช้งานตาม SLA เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
 

บทความโดย: ทีมงาน Network Business Unit, UIH