ตั้งชื่อโดเมนเนมเป็นภาษาไทยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ปังกว่าเดิมการจะสร้างเว็บไซต์ขององค์กรหรือแบรนด์สักหนึ่งเว็บไซต์สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการตั้งชื่อที่อยู่เว็บไซต์หรือ Domain Name เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงสินค้าและบริการจากลูกค้า ในอดีตเราอาจคุ้นเคยกับชื่อโดเมนที่เป็นภาษาอังกฤษมาตลอดแต่ในยุคนี้เรากลับได้เห็นชื่อโดนเมนเนมของเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นภาษาไทยผ่านหูผ่านตากันบ้างแล้ว

การจดชื่อ Domain Name เป็นภาษาไทยนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะจากข้อมูลพบการจดชื่อโดเมนเป็นภาษาไทยครั้งแรกตั้งแต่ปี 2554 หรือประมาณ 10 ปีที่แล้วแต่ยังไม่เป็นที่นิยมในวงกว้างเหมือนกับปัจจุบันที่เราได้เห็นกันแพร่หลาย และไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นเพราะโดเมนเนมยังสามารถตั้งเป็นภาษาอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน การตั้งชื่อโดเมนเป็นภาษาท้องถิ่นแบบนี้เราเรียกว่า IDN (Internationalized Domain Name) หรือ ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น ที่สามารถประกอบด้วยอักขระอื่น ๆ นอกเหนือจากรหัส ASCII ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบชื่อโดเมนแบบเดิมหรือ DNS (Domain Name System) ที่กำหนดให้ใช้เพียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขอารบิก และเครื่องหมายยัติภังค์ (-) ในการตั้งชื่อโดเมนเท่านั้น แตกต่างจากระบบ IDN ที่สามารถตั้งชื่อ Domain Name เป็นตัวอักษรภาษาไทย วรรณยุกต์ สระ รวมถึงเครื่องหมายอื่น ๆ ในภาษาไทย

ในปัจจุบันเราอาจจะคุ้นตากับชื่อโดเมนภาษาไทยจากเว็บไซต์ของรัฐบาลอยู่บ่อย ๆ เช่น www.เราเที่ยวด้วยกัน.com, www.คนละครึ่ง.com เป็นต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าหรือบุคคลที่ต้องการสื่อสารภายในประเทศได้มากขึ้น แน่นอนว่าการมีชื่อโดเมนเป็นภาษาท้องถิ่นสามารถลดข้อจำกัดด้านภาษา และช่องว่างในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในทุกกลุ่มผู้ใช้งาน เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายพื้นที่การให้บริการและต้องการโปรโมทสินค้าในประเทศต่าง ๆ สามารถตั้งชื่อโดเมนเป็นภาษาของประเทศนั้น ๆ เพื่อบ่งบอกลักษณะของธุรกิจและสินค้าเพิ่มการจดจำและการค้นหาที่ง่ายขึ้นซึ่งลักษณะของโดเมนที่ดีนั้นควรมีลักษณะที่ สั้น กระชับ หรือจะใช้ชื่อที่สามารถจดจำได้ง่าย และเป็นที่รู้จักจากกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วก็ได้


หากเลข IP Address เปรียบเสมือนเลขที่บ้าน ชื่อโดเมนก็เสมือนเป็นการตั้งชื่อให้กับบ้านของเรานั่นเอง การตั้งชื่อบ้านให้จดจำได้ง่ายก็จะทำให้หน้าเว็บไซต์ของเราเป็นที่รู้จักจากกลุ่มลูกค้า หรือผู้สนใจได้ง่ายขึ้น และหากชื่อโดเมนเนมของบริษัท หรือธุรกิจคุณตรงกับ Keyword หรือคำค้นหาในระบบ Search Engine ก็จะได้รับการแสดงผลในอับดับที่ดีกว่า เกิดการพบเห็นได้มากกว่า

UIH มีการให้บริการ Domain Name สำหรับลูกค้าที่ต้องการตั้งชื่อที่อยู่เว็บไซต์เพื่อสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย Domain Registration ที่หลากหลายเช่น .asia .co .com .net .org .biz .info .digital .th เป็นต้น หากสนใจบริการสามารถส่งอีเมลมาที่: