สงครามแห่งการประมวลผลแบบคลาวด์ ใครจะเป็นผู้ได้เปรียบ และตอบโจทย์ทางธุรกิจมากที่สุด??สำหรับในยุคดิจิตอล 4.0 นี้ ถ้าพูดถึง “คลาวด์” คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะคลาวด์นั้นลอยอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกนำมาใช้ในรูปแบบไหนเท่านั้นเอง ซึ่งเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ทุกวันนี้ “คลาวด์” เข้ามามีบทบาทและความสำคัญอย่างมากสำหรับการทำธุรกิจ ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆ เริ่มมองหาโอกาส และบริการใหม่ๆ เพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือ เข้ามาช่วยให้การทำงานคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีความง่ายต่อการใช้งาน และที่สำคัญคือ ช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆ ให้กับองค์กร
 

“คลาวด์” คือหนึ่งในคำตอบ และเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ ปัจจุบันมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับคลาวด์เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะแข่งขันกันด้วยคุณสมบัติเด่น และประโยชน์การใช้งานที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรให้ได้มากที่สุด จนเรียกได้ว่าเป็นสงครามแห่งการประมวลผลแบบคลาวด์นั่นเอง 
 

ระบบคลาวด์ นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานขององค์กรธุรกิจว่าต้องการนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านใด โดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆ องค์กรมักเลือกใช้ Hosted Private Cloud เข้ามาตอบโจทย์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร 

UIH Hosted Private Cloud คืออะไร ทำไมองค์กรส่วนใหญ่ถึงเลือกมาตอบโจทย์ธุรกิจ…?
อ่านรายละเอียดบริการ UIH Hosted Private Cloud เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.uih.co.th/th/managed-service/cloud/hosted-private-cloud-1