7 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ Cloud Backup จากผู้ให้บริการ Cloud ในประเทศไทย

การมาของ Ransomware นั้นได้ทำให้องค์กรทั่วโลกต้องตื่นตัวกับเรื่องการทำ Backup หรือการสำรองข้อมูลกันมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะ Ransomware หรือซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่เหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับเหล่าธุรกิจทั่วโลกได้ในพริบตา หลายๆ องค์กรจึงเลือกที่จะใช้บริการ Cloud Backup ของผู้ให้บริการในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจาก Ransomware ได้ ด้วยเหตุผลหลายๆ ประการ ดังนี้

1. เริ่มติดตั้งใช้งานได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว ไม่ต้องเตรียม IT Infrastructure เพิ่มเติมแต่อย่างใด

เดิมทีนั้นหากผู้ใช้ต้องการใช้งาน ระบบ Backup จะต้องมีการออกแบบ และติดตั้งอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายภายในองค์กรเพิ่มเติม อาทิ ระบบ Backup Server และระบบ Backup Storage เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการสำรองข้อมูลของผู้ใช้งานจำนวนมากภายในองค์กรได้พร้อมๆ กัน แต่ด้วยคุณสมบัติของบริการ Cloud Backup นี้ จะทำให้องค์กรสามารถเริ่มต้นสำรองข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลากับการออกแบบ ติดตั้ง IT Infrastructure และเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเพิ่มเติมแต่อย่างใด

 

2. ความเร็วในการสำรองข้อมูลแบบ Full Backup ในไทยนั้นมีความเร็วสูงกว่ามาก

เมื่อมีการใช้งานบริการ Cloud Backup ปัจจัยสำคัญที่ควรจะต้องพิจารณาถึงนั้นก็คือเรื่องของ Bandwidth นั่นเอง ซึ่งหากบริการ Cloud Backup ที่ใช้งานนั้นมี Cloud Storage อยู่ในต่างประเทศ Bandwidth ที่ต้องใช้ทั้งหมดก็ต้องเป็น Bandwidth แบบ International ซึ่งมักจะมีขนาดที่น้อยกว่า Domestic มาก ทำให้การสำรองข้อมูลไปยัง Cloud Storage ที่อยู่ในต่างประเทศนั้น ช้ากว่าการสำรองข้อมูลไปยัง Cloud Storage ในประเทศไทยอย่างชัดเจน และปัญหานี้จะยิ่งเด่นชัดขึ้นเมื่อองค์กรต้องทำการสำรองข้อมูลของเครื่องลูกข่ายจำนวนมากพร้อมๆ กัน

 

3. ความเร็วในการกู้คืนข้อมูลนั้นก็เร็วตามไปด้วย

ความเร็วในการกู้คืนข้อมูลนั้นก็สำคัญ เพราะหาก Ransomware นั้นสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งานคนหนึ่ง และผู้ใช้งานคนนั้นต้องทำการกู้คืนข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้ แล้วต้องเสียเวลารอการโหลดข้อมูลจาก Cloud Storage ในต่างประเทศซึ่งมี Bandwidth ต่ำกว่านั้น ก็อาจทำให้ธุรกิจเสียหายได้เช่นกัน และโดยทั่วไปการกู้คืนข้อมูลทั้งระบบอย่างในกรณีของ Ransomware นี้ก็มักมีจำนวนไฟล์มหาศาล ทำให้ต้องโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้บริการ Cloud Storage ในประเทศไทยจึงเหมาะสมกว่าเป็นอย่างมาก

 

4. มีเจ้าหน้าที่ Support เป็นคนไทย จึงสามารถสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงได้ง่ายกว่า

หลายๆ ครั้งการกู้คืนข้อมูลนั้นมักประสบปัญหาทางเทคนิค เช่น กู้คืนข้อมูลไม่สำเร็จ, กู้คืนข้อมูลเองไม่เป็น, ค้นหาไฟล์ที่ต้องการไม่เจอ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น การสนับสนุนในการกู้คืนข้อมูลนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ซึ่งหากใช้บริการ Cloud Backup ของผู้ให้บริการต่างประเทศนั้น การสื่อสารทั้งหมดก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และอาจเกิดความสับสนในการสื่อสารได้โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ด้าน IT ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเอง ดังนั้น การเลือกใช้บริการ Cloud Backup ในประเทศไทยก็จะสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

 

5. รองรับความต้องการของหน่วยงานราชการไทย ที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศไทยเท่านั้น

สำหรับหน่วยงานราชการไทยที่มักตกเป็นเป้าของ Ransomware นั้น ก็ติดประเด็นการใช้บริการ Cloud จากต่างประเทศในแง่ของการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องเก็บอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทำให้บริการ Cloud Backup สำหรับหน่วยงานราชการไทยนี้ต้องเป็นบริการจากผู้ให้บริการที่มี Data Center ภายในประเทศไทย

 

6. รองรับการสำรอง และกู้คืนข้อมูลได้จากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น

เทคโนโลยี Cloud Backup ในทุกๆ วันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ระบบสำรองข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสามารถสำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูลร่วมกับระบบ Cloud Storage และยังสามารถใช้ในรูปแบบของ File Sharing ที่ติดตามผู้ใช้งานไปบนทุกๆ อุปกรณ์ได้ด้วย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลบน PC ของตนได้จากข้อมูลที่สำรองเอาไว้บน Cloud ผ่าน Notebook, Smartphone หรือ Tablet เครื่องอื่นๆ ที่ใช้งานได้ด้วยเช่นกัน

 

7. เป็นการสำรองข้อมูลระยะไกลต่างสาขาไปในตัว ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจองค์กรได้เป็นอย่างดี

ที่ผ่านมาองค์กรมักจะรับมือกับกรณีของภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัย, อุทกภัย หรืออื่นๆ ด้วยการลงทุนในระบบ Disaster Recovery (DR) หรือ Remote Backup ซึ่งการใช้บริการ Cloud Backup นี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทำ Remote Backup สำหรับทุกๆ สาขาขององค์กรได้ในตัว ทำให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบที่จะมาลดความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้ไปได้สำหรับส่วนของเครื่องลูกข่ายภายในองค์กรนั่นเอง อีกทั้งสำหรับกรณีของ Notebook การใช้ Cloud Backup นี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่เครื่องสูญหายหรือถูกขโมยไปได้ด้วยในตัว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก TechTalkThai : https://www.techtalkthai.com/