Corporate Internet

บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่มีความเสถียรสูงสุด ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความรวดเร็วในการเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์กรลูกค้าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากแต่ละสาขาได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านโครงข่ายใยแก้วความเร็วสูงระดับ Terabits ของ UIH ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้การติดต่อสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ตจากสำนักงานใหญ่และสาขาของคุณเป็นไปอย่างไร้ขีดจำกัด มาพร้อมบริการเสริม Internet+ On Top Services เลือกได้ตามใจคุณ คุ้มค่า ปลอดภัย และประหยัดกว่า เพราะสามารถเลือกบริการให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ การันตีคุณภาพมาตรฐานสากลเนื่องจาก UIH มีพันธมิตรผู้นำด้านความปลอดภัยระดับโลก อาทิ i-Secure, Fortinet, Juniper, PaloAlto เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ให้บริการโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 100 คน