บริการ
Data Center

เชื่อมต่อเครือข่ายเสรีทั่วโลกเแห่งอนาคต

UIH ผู้นำธุรกิจโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและไอซีทีโซลูชั่นที่มีประสบการณ์ยาว นานมากว่า 20 ปี และมีผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ Data Center พร้อมให้คำปรึกษา ตั้งแต่การออกแบบ การบริหารจัดการโครงการ การติดตั้งและการเดินสายภายในศูนย์ ข้อมูล ไปจนถึงการเช่าใช้บริการ ช่วยให้ลูกค้าสามารถประเมินความคุ้มค่าต่อการ ลงทุนด้านไอทีของคุณได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

สำหรับ UIH Data Center แห่งใหม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเป็นกลางไร้ขีดจำกัด สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการทุกราย หรือเรียกได้ว่าเป็น Carrier Neutral ทำให้ องค์กรต่างๆ มีทางเลือกในการใช้บริการโครงข่ายจากผู้ให้บริการ

รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี
CLOUD, AI, IOT

CONNECTING TO THE WORLD
AND THE FUTURE WITH

INTERNATIONAL STANDARDS

Tier III Certification of DesignDocuments (TCDD)

Tier III Certification of
Design Documents (TCDD)

Certification of data center design in terms of engineering and architecture.

Tier III Certification of Constructed Facility (TCCF)

Tier III Certification of
Constructed Facility (TCCF)

Certification of data center construction which abided by the engineering and architectural design.

ISO/IEC 27001 2013

ISO/IEC 27001: 2013

Certification of information security management system to protect client and employee information. Manage risks to information security effectively.

Facilities

ตู้สำหรับใส่วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Rack)

ตู้สำหรับใส่วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Rack)

ตู้ Rack แบบตั้งพื้นมาตรฐานความสูงขนาด 42U เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึง Server ของคุณด้วยระบบล็อคแบบ 3 Digit Combination Lockแทนการใช้กุญแจแบบเดิม นอกจากนี้ ตู้ Rack ยังมีกระแสไฟ 2 เส้นทาง (2 Independent Power Sources)

ระบบไฟฟ้าหลักและสำรอง (Generator)

ระบบไฟฟ้าหลักและสำรอง (Generator)

ด้วยมาตรฐาน Tier III ทางด้าน Concurrent Maintainability สามารถบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟ ระบบทำความเย็น โดยไม่มีผลกระทบกับการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงเส้นทางการเดินสายไฟ สายสัญญาณ จะมีการจัดเส้นทางไม่ซ้ำกัน จึงมั่นใจได้ว่ากรณีเกิดความผิดปกติขึ้นกับรางไฟ หรือ รางสัญญาณ นอกจากนี้ ยังมีระบบ Full Redundancy กรณีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสีย หรือหยุดการทำงาน ระบบและอุปกรณ์ของลูกค้าก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างปกติ

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Cooling)

ระบบเครื่องปรับอากาศ (Cooling)

ตามมาตรฐานของ Up Time Tier III ที่มีการออกแบบระบบเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิ 22 °C - 26°C และควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วง 50% - 60% RH จึงสามารถทำงานได้ตลอดเวลาในรูปแบบ N+1 ทำให้อุปกรณ์ของลูกค้าที่นำมาฝากที่ UIH Data Center สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่สุด

ระบบไฟฟ้ามาตรฐานสากล

ระบบไฟฟ้ามาตรฐานสากล

รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเชื่อมต่อกับวงแหวนการจ่ายไฟที่มีการป้องกันระบบไฟตกของการไฟฟ้านครหลวง ขนาดไฟฟ้าแรงสูง 24,000 โวลต์ ขนาด 12 เมกะวัตต์ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบ 2N (1+1) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบ N+1 ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ ที่สามารถปั่นกระแสไฟฟ้าใช้งานได้ตลอดเวลา ทั้งยังช่วยประหยัดไฟ รวมทั้งมีผนังเก็บความเย็นแบบพิเศษช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก

ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Suppression System)

ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Suppression System)

ระบบตรวจจับควันความไวสูง (HSSD) และระบบดับเพลิง IG-100 (Nitrogen) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ จากเพลิงไหม้ สามารถทนความร้อนได้นานกว่า 2 ชั่วโมง

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)

UIH คำนึงถึงความปลอดภัยสำหรับการเข้าใช้บริการ เรามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราอย่างเคร่งครัดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV คลอบคลุมทุกพื้นที่ของอาคาร และบริเวณ UIH Data Center สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ มั่นใจอีกขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นกับระบบ Access Control ที่ใช้การตรวจสอบยืนยันตัวตน แบบ Multi-Factor Authentication ที่มีการบันทึกการเข้า-ออกของผู้ได้รับสิทธิ์ โดยมีการจัดวางระบบและเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบและข้อบังคับในการเข้าพื้นที่ UIH Data Center เท่านั้น

ระบบตรวจจับน้ำรั่วหรือการกลั่นตัวของหยดน้ำ (Water Leakage Detection System)

ระบบตรวจจับน้ำรั่วหรือการกลั่นตัวของหยดน้ำ (Water Leakage Detection System)

มีการติดตั้งระบบตรวจจับน้ำรั่ว หรือน้ำอันเนื่องมาจากการกลั่นตัวของหยดน้ำภายไต้ Raised Floor ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับ ระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ทันทีที่ระบบตรวจจับน้ำได้ Engineer ของ UIH จะทำการหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเสียหายทั้งในส่วนของลูกค้าและของ Data Center

ห้อง Meet-Me-Room (MMR)

ห้อง Meet-Me-Room (MMR)

ห้องสำหรับเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการต่างๆ

ระบบ Data Center Infrastructure Management หรือ DCIM

ระบบ Data Center Infrastructure Management หรือ DCIM

ใช้ระบบการจัดการ Data Center Infrastructure Management หรือ DCIM ในการจัดการตรวจสอบและดูแลระบบต่างๆใน UIH Data Center เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบอัคคีภัย รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ความชำนาญ เข้ามาตรวจสอบดูแล และพร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินไปยังศูนย์ปฏิบัติการหรือลูกค้าได้แบบ Real-Time

พื้นที่สำหรับการจัดเตรียมการติดตั้งและการบำรุงรักษา (Staging Area)

พื้นที่สำหรับการจัดเตรียมการติดตั้งและการบำรุงรักษา (Staging Area)

ห้อง Staging ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้านำอุปกรณ์เข้ามาติดตั้งใน UIH Data Center โดย UIH ได้จัดอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกไว้ภายในห้อง อาทิ เครื่องวัดกระแสไฟแบบ Digital Meters ที่มีการออกแบบให้สามารถรองรับหัวปลั้กไฟได้ทุกรูปแบบที่เป็น Standard ทั่วโลก, เครื่องชั่งเพื่อวัดน้ำหนักอุปกรณ์ก่อนนำอุปกรณ์ข้าไปติดตั้ง และคีย์บอร์ด (Key-Boards), เม้าส์ (Mouse), จอมอนิเตอร์ (Monitor) เพื่อให้ผู้นำอุปกรณ์เข้ามาสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service)

ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service)

บริการหลังการขายที่พร้อมตอบสนองผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว สมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยทีมงานช่างผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทีมงานฝ่ายวิเคราะห์ปัญหาหรือฝ่ายปฏิบัติการ และผ่านการอบรม ที่พร้อมดูแลคุณทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด เพียงโทรหาเราที่เบอร์ +66 2016 5678

ทำเลที่ตั้งชั้นเยี่ยม

เดินทางสะดวก

UIH Data Center คำนึงถึงการคมนาคมที่สะดวกสบาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหาภัยพิบัติและการจราจล เพราะได้รับการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานสากล

ศูนย์เบญจจินดา BCH4

ศูนย์เบญจจินดา BCH4

อาคารเบญจจินดาย่านวิภาวดีรังสิต ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III จาก Uptime Institute ในส่วนงานด้านการออกแบบ (Design Documents) และด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) ตัวอาคารใกล้เส้นทางคมนาคมที่หลากหลายสะดวกแก่การเดินทาง

  • สถานีรถไฟฟ้าบางเขน (Station – Bang Khen) ใช้เวลาในการเดินจากสถานีไม่เกิน 1 นาที
  • สถานีรถไฟหลักบางเขน (Train Station - Bang Khen) ใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีไม่เกิน 8 นาที
  • สนามบินดอนเมือง (Airport – Don Muang) ใช้เวลาในการเดินทางจากสนามบินไม่เกิน 14 นาที
  • ใกล้ทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งสามารถต่อเข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ได้

ศูนย์ TCCT บางนา

ศูนย์ TCCT บางนา

อาคาร Nation Tower ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 บริการตามมาตรฐานเทียบเท่า Tier III ตัวอาคารใกล้เส้นทางพิเศษบูรพาวิถี และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) ใช้เวลาในการเดินทางจากสนามบินเพียง 20 นาที (โดยประมาณ)

ศูนย์ในพื้นที่เศรษฐกิจครอบคลุม<br/>ทั่วเอเชีย

ศูนย์ในพื้นที่เศรษฐกิจครอบคลุม
ทั่วเอเชีย

ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่หัวเมืองใหญ่ของไทย อาทิ สระบุรี, บางพลี สมุทรปราการ, อมตะซิตี้ ชลบุรี, เหมราช 2 ชลบุรี 2 และบางนา รวมถึงโซนประเทศในแถบเอเชีย อาทิ สิงคโปร์, ฮ่องกง, พม่า และประเทศอื่นๆ ที่เป็น HUB เศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคต่างๆ

CONTACT US