เตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2024

Apr 4, 2024

RELATED NEWS

ในยุคที่เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ในปี 2024 มีแนวโน้มด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่น่าสนใจมากมายที่องค์กรควรทราบและเตรียมพร้อมรับมือ ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างการเตรียมพร้อมรับมือจากภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับองค์กรเพื่อให้สามารถปกป้องข้อมูลและระบบขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจุบัน

เตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2024

AI driven Threat
การพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปี 2024 จะเข้ามามีบทบาทในภาพรวมของ Cybersecurity มากขึ้น มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลและระบบในรูปแบบที่น่าเป็นห่วงมากขึ้น เทคโนโลยี AI จะถูกใช้ในการพัฒนาโปรแกรมมัลแวร์ที่มีความฉลาดเทียบเท่ามนุษย์เพื่อการโจมตีระบบ เช่น การระบุช่องโหว่หรือการโจมตีที่ต่อเนื่อง ดังนั้น องค์กรอาจต้องมีการวางแผนการใช้เทคโนโลยี AI เป็นตัวช่วยในการแจ้งเตือนหรือตรวจจับมัลแวร์ที่เกิดจากการพัฒนาของ AI ด้วยกันเอง

Ransomware
การโจมตีด้วยโปรแกรมเรียกค่าไถ่ หรือ Ransomware เป็นหนึ่งในวิธีการโจมตีที่เรียบง่ายแต่ส่งผลลัพธ์มหาศาลต่อองค์กร ซึ่งในปี 2024 คาดการณ์ว่า Ransomware จะมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ช่วงวันหยุดยาว องค์กรควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด เช่น การสำรองข้อมูลอย่างเพียงพอและการอัปเดตระบบป้องกันไวรัสอย่างต่อเนื่อง

Organization increase Cyber Security Proactive
ในปี 2024 องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีมาตรการยกระดับความปลอดภัยและการตอบสนองก่อนเกิดภัยคุกคามด้าน Cybersecurity ให้มากขึ้น โดยต้องมีการจัดหาเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน Cybersecurity ปรับปรุงกระบวนการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้น

Identity-Based Attacks
การโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่บุคคลจะเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ไม่หวังดีมักจะใช้ข้อมูลการยืนยันตัวตนของบุคคลในองค์กรเพื่อเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ อย่างไม่ถูกต้อง โดยเป้าหมายหลักของผู้ไม่หวังดี คือการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรโดยการเจาะผ่าน Account ของพนักงานคนใดคนหนึ่งเพื่อขยายผลต่อไป ดังนั้นเพื่อให้สามารถตรวจจับและป้องกันการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีการระบุตัวตนหลายชั้น Multi Factor Authentication หรือ Two Factor Authentication เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเข้าถึงข้อมูลและระบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในปี 2024

Cybersecurity Awareness
เนื่องจากการโจมตีทางด้านไซเบอร์เข้ามามีบทบาทและใกล้ตัวมากขึ้น ทั้งการโจมตีทางไซเบอร์ก็มีความซับซ้อนขึ้น การตระหนักเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์จึงควรเป็นเรื่องแรก ๆ ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญมากขึ้นในปี 2024 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีการรับรู้และความเข้าใจด้าน Cybersecurity

สรุปคือการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้วิธีการโจมตีทางไซเบอร์มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นตามไปด้วย องค์กรที่มีการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ เช่น อัปเดต Trend Cybersecurity อย่างสม่ำเสมอ, ใช้กลยุทธ์การป้องกันแบบองค์รวม, มีการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการปรับใช้ในองค์กร ฯลฯ ก็จะสามารถช่วยให้องค์กรลดความเสี่ยงของการถูกโจมตีได้

UIH มีบริการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น Awareness Training, Security Training และอื่น ๆ สนใจบริการด้าน Cyber Security ติดต่อ UIH ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2023/12/26/eight-cybersecurity-trends-to-watch-for-2024/?sh=33f119c84111